+31 651 60 70 35

snel contact!

info@glasvezelboxtel.nl

18-08-2015


Glasvezel opgenomen in coalitie akkoord gemeente Boxtel

eleidsprogramma 2014 – 2018: ‘Ruimte voor innovatie en vernieuwing’.

Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente.

 • Sociale cohesie in wijken en buurten versterken door uitvoering van wijk- en
  dorpsontwikkelingsplannen;
 • Meer groen in de wijken en het Centrum stimuleren om zo de leefbaarheid te
  bevorderen;
 • Voorzieningenniveau handhaven en versterken door samenwerking, met name ook
  op het terrein van welzijn, onderwijs en zorg; het is daarbij van belang om creatief
  en inventief op zoek te gaan naar nieuwe, onverwachte verbindingen;
 • Bouwen in eigen beheer stimuleren (CPO, SIR);
 • Bijzondere aandacht besteden aan levensloopbestendig bouwen, aan de
  leefbaarheid van de kernen Liempde en Lennisheuvel, aan realisering van
  voldoende betaalbare huur- en koopwoningen en aan vernieuwende
  woonconcepten;
 • Glasvezelinitiatieven faciliteren en stimuleren.